Media school

De Mediaschool is een essentiëel onderdeel van de missie “Empowering Media People” die CommPass nastreeft. De aangeboden programma’s worden continue gemonitored en aangepast aan de actualiteit en de behoeften van markt.

De basis zijn 4 lessenreeksen die jaarlijks weerkeren

  1. Essentials – Media : 8 avond lessen tijdens het najaar. Dit is een BASIS cursus
  2. Essentials – Market : 4 avond lessen tijdens het voorjaar. Dit is een BASIS cursus
  3. Advanced Communication Strategy Management : 4 volle dagen in het voorjaar. Dit is een ADVANCED cursus
  4. Mediabytes : 7 avond lessen tijdens het najaar. Deze cursus bespreekt alle onderdelen van het digitale veld en vertrekt reeds van een zeker basis kennis.

 

Daarnaast zijn er Starters Kits, die zich richten naar nieuwe mensen in het mediavak. Deze kits moeten de starters helpen snel kennis op te doen en hebben als ambitie onderdeel uit te maken van de “onboarding” van de bedrijven actief in media. Om die reden worden ze ook op regelmatige basis gehouden (2 à 3 maal per jaar).

Tot slot zijn er de Master Classes. Dit zijn eenmalige lessen van een halve dag (meestal de voormiddag) rond een specifiek thema in de mediasfeer. Deze classes worden op basis van de behoeften ingericht.

Media school