AMMA 2022: dossiers

Om te kunnen meedingen naar een AMMA, moet er een dossier worden ingediend binnen de voorziene tijdslimiet. Voor de volledige beschrijving van de categorieën en de werking van de AMMA jury, kan u het AMMA reglement hierna vinden: AMMA reglement 2022. Deelname en de indiening van een kandidaatsdossier impliceren automatisch dat de kandidaat het AMMA reglement onderschrijft.

Indien eenzelfde case wordt ingediend voor twee verschillende categorieën, moeten afzonderlijke dossiers worden ingediend, met naleving van de criteria zoals die vermeld zijn in het AMMA reglement. De argumentatie moet uiteraard verschillend zijn in functie van de criteria van de betrokken award.

Kandidaatsdossiers mogen het volume van 3 pagina’s A4 (met tekengrootte 11), exclusief de pagina met de basisinformatie, niet overschrijden, behalve indien anders vermeld op de inschrijvingsformulieren!

Bijlagen zijn beperkt tot:

• ofwel één ppt-presentatie van max 15 bladzijden
• ofwel één videofilmpje van maximaal 3 minuten

Het materiaal dat wordt ingediend ter illustratie van de dossiers (bijlagen presentaties,…) moet worden doorgestuurd via uploading en voor video moet een link worden geplaatst op het AMMA platform. Dossiers die deze volumes overschrijden, kunnen worden geweigerd.

NIEUWE DEADLINES:

op 24 maart middernacht voor de categorieën:
– Media Research of the Year
– Innovation & Development of the Year

op 15 april middernacht voor de categorieën:
– Best Media Strategy
– Best long-Term Strategy (NEW)
– Best Use of Data (NEW)
– Best Creative Media Use
– Best Use of Performance Marketing
– Best Use of Native & Content
– Best Use of 1 Medium

op 20 april middernacht voor de categorieën:
– Media Brand of the Year
– Advertising Brand of the Year (NEW)
– Media Saleshouse of the Year
– Media Advertiser of the Year
– Media Agency of the Year
– Special 2022: Sustainable Media Award

De dossiers moeten per categorie worden ingeschreven op het AMMA platform via de deelnameformulieren beschikbaar hieronder.
Kosten: Voor elk ingediend dossier zal een deelnamekost van 350€ + btw aangerekend worden, met uitzondering van de dossiers voor Media Advertiser of the Year.

Inschrijvingsformulieren:

NEW 2022 FORM NL Advertising Brand OTY

2022 FORM NL Best Creative Media Use

NEW 2022 FORM NL Best Long Term Media Strategy

2022 FORM NL Best Media Strategy

NEW 2022 FORM NL Best Use of 1 Medium

NEW 2022 FORM NL Best Use Data

2022 FORM NL Best Use Native&Content

2022 FORM NL Innovation&Development OTY

2022 FORM NL Media Advertiser OTY

2022_FORM NL Media Agency OTY

2022 FORM NL Media Research OTY

2022 FORM NL Media Saleshouse OTY

2022 FORM NL MediaBrand OTY

2022 FORM NL Performance Marketing

SPECIAL AWARD 2022 FORM NL Media Sustainability Award