Essentials - Media

NAJAAR

De cyclus “Media Essentials” is een echte basiscursus die een globaal én actueel overzicht geeft van de media in België, traditioneel zowel als digitaal. Het is belangrijk om voldoende kennis te hebben van de specifieke begrippen van het mediavak. Het traditionele jargon van bereik, selectiviteit, GRP en OTS werd met de opkomst van de digitale media aangevuld met een hele reeks nieuwe termen.

De eerste 2 lessen van de “Media Essentials” gaan in op de definities, de betekenis en het gebruik van alle media begrippen. We starten met de “traditionele metrics” en gaan verder met de “digitale metrics”. Er zal ruimte zijn voor oefeningen om de theoretische uitleg te toetsen aan de praktijk.

Het onderscheid tussen traditionele media en digitale media is al lang niet meer te maken. Alle media hebben in mindere of meerdere mate te maken met digitalisering, en dat zal zich de volgende jaren alleen maar doorzetten. Bij het overlopen van elk mediumtype zullen beide componenten steeds aan bod komen. Er zal aandacht zijn voor de nieuwe mogelijkheden die digitaal heeft gebracht, en die de mediaconsumptie in meer/mindere mate beïnvloeden.

Van elk mediumtype wordt een overzicht gegeven van het landschap, de eigenschappen, de mogelijkheden en de data die gebruikt worden in het planningsproces. Verder is er aandacht voor de creatieve aspecten, de impact, de sterke/minder sterke eigenschappen en de strategische overwegingen bij de keuze van het medium. Elk medium zal ook worden toegelicht met de mogelijke toepassingen in de lokale en regionale strategieën.

Er is tot slot ook een les voorzien die alle nieuwe, 100% digitale touchpoints bij elkaar brengt.

De cyclus omvat 8 avondsessies van 17u30 tot 20u30 (met sandwiches tijdens de pauze) en gaat op door op donderdag in september & oktober 2019. De taal is die van spreker – we streven naar een evenwicht NL-FR. De aanwezigen kunnen reageren in de taal van hun keuze.

Na afloop van de opleiding wordt een attest van regelmatige aanwezigheid verstrekt, op voorwaarde dat de ingeschreven persoon minstens 3/4 van de lessen heeft bijgewoond.

Kostprijs (excl.btw) : 875 € voor niet-leden, 675 € voor leden.

Plaats: RTL House, Jacques Georginlaan 2 te 1030 Brussel.

PROGRAMMA 2019

05/09  Les 1
Digital Media Metrics
Stéphanie Radochitzki, Digital & Performance Strategy Director, Mediabrands (FR)


12/09   Les 2

Traditional Media Metrics
Wout Dockx, Consultant, Mediaman (NL)

19/09  Les 3

Out Of Home: het oudste medium vindt zichzelf opnieuw uit
Jos Van Campenhout, Managing Partner, Outsight (NL)
Opgelet: deze sessie gaat door bij Bluepoint Centre (zaal Huygens) View maps

26/09  Les 4
Newsbrands: a multiplatform challenge
Bruno Liesse, Strategy and research, Newsworks (FR)

3/10  Les 5
Van TV naar video: meer schermen, meer niet-lineair kijken
Didier Lefevre, Strategy & Data Analytics Director, RTL Belgium  (FR)

10/10  Les 6
De evolutie van magazines naar engagement platformen
Francia Neirinck, Sales Director chez Mag Advertising , Rossel Advertising (NL)
Cinema: naar een digitale totaalbeleving
Patrick Van Dijck,  Managing Director, Brightfish (NL)

17/10   Les 7

Local & addressable media
Wout Dockx, Consultant, Mediaman (NL)
Radio: audio is always on
Jo Snoeckx, Consumer Intelligence Manager Radio, DPG media (NL)

24/10  Les 8

Digital Touchpoints: de enige constante is de verandering
Damien Nicolas, Chief Digital Officer, Publicis Media (FR)

Cycle