Essentials Media for VIA members

Deze pagina is specifiek gericht op de leden van VIA : Ads&Data, DPGMedia, IP Belgium, RMB, VAR en Transfer. Indien u niet tot één van deze bedrijven behoort zal uw inschrijving niet geldig zijn.

De cyclus “Media Essentials” is een echte basiscursus die een globaal én actueel overzicht geeft van de media in België, offline zowel als online. Het is belangrijk om voldoende kennis te hebben van de specifieke begrippen van het mediavak. Het traditionele jargon van bereik, selectiviteit, GRP en OTS werd met de opkomst van de digitale media aangevuld met een hele reeks nieuwe termen.De eerste 2 lessen van de “Media Essentials” gaan in op de definities, de betekenis en het gebruik van alle media begrippen. Gezien er grote verschillen zijn in jargon behandelen we  “traditionele metrics” en“digitale metrics” apart. Er zal ruimte zijn voor oefeningen om de theoretische uitleg te toetsen aan de praktijk.Daarna zullen alle media de revue passeren, zowel de “traditionele media” als de “digitale media”. We moeten dit relatief bekijken, want alle media hebben immers in mindere of meerdere mate te maken met digitalisering, en dat zal zich de volgende jaren alleen maar doorzetten. Bij het overlopen van elk mediumtype zal er aandacht zijn voor de nieuwe mogelijkheden die digitaal heeft gebracht, en die de mediaconsumptie in meer/mindere mate beïnvloeden.Van elk mediumtype wordt een overzicht gegeven van het landschap, de eigenschappen, de mogelijkheden en de data die gebruikt worden in het planningsproces. Verder is er aandacht voor de creatieve aspecten, de impact, de sterke/minder sterke eigenschappen en de strategische overwegingen bij de keuze van het medium. Elk medium zal ook worden toegelicht met de mogelijke toepassingen in de lokale en regionale strategieën.Er is tot slot een les voorzien die weergeeft hoe alle digitale touchpoints in de praktijk ingezet worden. Hier vertrekken we eerder vanuit formaten dan vanuit media, en is het onderscheid eerder display / video / infeed etc…

De cyclus omvat 8 avondsessies van 17u30 tot 20u30 (met sandwiches tijdens de pauze) en gaat door op donderdag (Opgepast! de eerste les gaat door op dinsdag 07/09 ipv 09/09) in september & oktober. De taal is die van spreker – we streven naar een evenwicht NL-FR. De aanwezigen kunnen reageren in de taal van hun keuze.

Na afloop van de opleiding wordt een attest van regelmatige aanwezigheid verstrekt, op voorwaarde dat de ingeschreven persoon minstens 3/4 van de lessen heeft bijgewoond.

Plaats: RTL House, Jacques Georginlaan 2 te 1030 Brussel. (view maps). Deze zaal is voldoende groot om social distancing kunnen respecteren voor maximum 33 personen.
Als de omstandigheden ons dwingen, zullen we evenwel met de hele cyclus online gaan.

PROGRAMMA 2021

07/09  Les 1 (Opgepast! de eerste les gaat door op dinsdag)
Digital Media Metrics
Stéphanie Radochitzki, Digital & Performance Strategy Director, Mediabrands (FR)

16/09   Les 2
Traditional Metrics
Wout Dockx, Consultant, Mediaman (NL)

23/09  Les 3
Out Of Home: het oudste medium vindt zichzelf opnieuw uit
Jos Van Campenhout, Managing Partner, Outsight (NL)

30/09  Les 4
Newsbrands: a multiplatform challenge
Bruno Liesse, Strategy and research, Newsworks (FR)
Cinema: naar een digitale totaalbeleving
Patrick Van Dijck,  Managing Director, Brightfish (NL)

07/10  Les 5
Van TV naar video: meer schermen, meer niet-lineair kijken
Ludovic de Barrau, Commercial Director, IP Belgium (FR)

14/10  Les 6
De evolutie van magazines naar engagement platformen
Veerle Neyens, Director Roularta Brand Studio, Roularta Media Group (NL)
Radio: audio is always on
Jo Snoeckx, Consumer Intelligence Manager Radio, DPG media (NL)

21/10  Les 7
Social Media
Elliot Steed, Senior Strategist, Ogilvy Social.Lab (FR)

28/10  Les 8 Deze les is verplaatst naar 16/11
Digital Touchpoints: de enige constante is de verandering
Damien Nicolas, Chief Digital Officer, Serviceplan Group Benelux (FR)