Mediabytes

Mediabytes

Hoewel alle media vandaag gedeeltelijk digitaal geworden zijn, blijft de digitale wereld een ecosysteem op zich. Dat heeft alles te maken met het “one-to-one” aspect : elk contact wordt apart geleverd en dat brengt nieuwe mogelijkheden van tracking, targeting, personalisatie en automatisatie met zich mee. De keerzijde is echter de hoge techniciteit en de hoge snelheid waarmee deze kanalen evolueren. Het gevolg is een wereld van ver doorgedreven specialisaties, die moeilijk om volgen is voor professionals met meer generalistische inslag.

Met de cyclus “Mediabytes” willen we aan die problematiek tegemoet komen. De ambitie is om voldoende in detail te gaan om de techniciteit te begrijpen, zonder evenwel het overzicht te verliezen. Geen eenvoudige challenge !

Noblesse oblige… deze cursus organiseren we ONLINE (via ZOOM).

De cyclus bestaat uit 7 sessies van 17u00 tot 19u30 (met een pauze in het midden) en wordt gegeven door gerenomeerde professionals uit de digitale wereld. De cyclus gaat door op dinsdag in september-oktober. De cursus zal gegeven worden afwisselend in het Frans of Nederlands, naargelang de moedertaal van de spreker, met een streefdoel van taalevenwicht. De aanwezigen kunnen reageren in de taal van hun keuze.

Kostprijs (excl. BTW) : 850 € voor niet-leden, 650 € voor leden

Na afloop van de opleiding wordt een attest van regelmatige aanwezigheid verstrekt, op voorwaarde dat de ingeschreven persoon minstens 3/4 van de lessen heeft bijgewoond.

PROGRAMMA (onder voorbehoud – onderstaande is het programma van 2020)

15/09 Les 1
The digital disruption of media –
Alessandro Papa, Managing Director, Amplifi Belgium | Dentsu Aegis Network (FR)
De digitalisering bracht in eerste instantie nieuwe mogelijkheden met zich mee. Ondertussen worden alle media er in min of meerdere mate door geimpacteerd. Wat zijn de challenges en opportunities? Hoe gaan we daar als industrie mee om?

22/09 Les 2
(deel 1) Measurement challenges in the digital space – Katrien Berte, Project Manager Business Development Publishing | DPG Media (NL)
Hoewel elke activiteit gevolgd kan worden, zijn er heelwat challenges. Dat heeft te maken met devices, browsers/app’s, profilering en de manier van delivery. Hoe lossen we  dat op?

(deel 2) The digitalisation of tradition media – Wout Dockx, Owner | Mediaman (NL)
Meer en meer media leveren hun product aan de consument op een digitale manier.  Maar alleen wanneer er een “one-to-one” situatie ontstaat, kunnen de mogelijkheden van digitaal ten volle kunnen worden benut. Waar staan we op dit moment?

29/09 Les 3
Data & Analytics –  Wouter Vandenameele, Managing Director | Nissan United Benelux (NL)
“Data is the new gold”. Maar hoe verzamelen we data (op een legale manier)? Hoe kunnen we ze stockeren, processen, analyseren en uiteindelijke nuttig gaan gebruiken ?

08/10 Les 4
Programmatic, big data, real time – 
Jean-Michel Depasse, Chief Digital Officer, GroupM (FR)
Elke impressie kan apart worden geleverd en de beschikbaarheid van (big) data opent een wereld van constante optimalisatie en doorgedreven targeting. Dit kan gebeuren “on the fly” op een volledig geautomatiseerde manier. Wat zijn de opportunities, wat zijn de pitfalls ?

13/10 Les 5
Digital Strategy
– Cédric Cauderlier, Co-founder, Mountainview (FR)
Digitale touchpoints zijn alom aanwezig en bieden heel veel mogelijkheden. Hoe pakken we dit aan? Welke touchpoints zetten we in en waarvoor?

20/10 Les 6
Total video –
Stéphanie Radochitzki, Digital & Performance Strategy Director | IPG Mediabrands (FR)
De wereld van TV en die van “online video” zijn erg verschillend, en hebben hun eigen jargon en aanpak. Samen vormen ze een krachtige manier om een hoog bereik te halen in specifieke doelgroepen. Hoe brengen we ze samen en hoe kunnen we de verschillen overbruggen?

27/10 Les 7
The use of Social  in practice
– Nikolaas De Geyndt, Digital Marketing Consultant (NL)
De scope en invloed van de social platformen is ondertussen gekend. Hoe gaan we die praktisch inzetten, welk zijn de mogelijkheden, waar liggen de accenten ?

10/11 Les 8
Performance buying
– Sven Bally, Managing Director | Boondoggle CX (NL)
Het genereren van leads en sales via digitale media vergt een specifieke aanpak. Naast Search zijn er heel wat kanalen die hierbij ingezet kunnen worden. Deze les geeft een overzicht van de mogelijkheden.

 

Cycle
Mediabytes

14 September 2021

17u00 -19u30


Tarief

Leden: €

Niet-leden: €

Inschrijven