Over CommPass

CommPass is de nieuwe naam voor de organisatie GRP (Groep voor Research en Planning), een vzw die op 1 april 1987 werd opgericht door een groep mensen die beroepshalve in de mediasector actief zijn.

CommPass staat in voor het bevorderen van alles wat verband houdt met media in de ruime zin van het woord: strategie, planning en onderzoek en dit over alle “touchpoints” heen. Ze richt zich tot een ruim publiek zonder zich op een bepaalde sector te richten. Iedereen die met “media” bezig is behoort tot de doelgroep, of hij/zij nu bij een creatief bureau, een media-agency, de media zelf, de regies, de onderzoeksinstituten, een adverteerder of in een opleidingsinstituut werkzaam is.

Empowering Media People

Dit “mission statement” werd in 2014 geadopteerd en beschrijft de essentie van wat CommPass nastreeft : mensen die van ver of dichtbij te maken hebben met “media” te ondersteunen met activiteiten die hen vooruithelpen. CommPass verdedigt dus zeker geen belangen.

CommPass tracht zijn missie waar te maken via de volgende activiteitsdomeinen

  • Kennisdeling via de CommPass Sessions (thematische spreekbeurten)
  • Opleiding via de CommPass Media School
  • Trending issues op de CommPass Vision Day
  • Promotie van de media expertise via de CommPass AMMA