Bestuur CommPass

Raad van Bestuur

 

De Raad van Bestuur bestaat uit 12 bestuurders met een mandaat van 3 jaar.

Jaarlijks wordt de Voorzitter, Vice-Voorzitter, Directeur, Secretaris en Penningmeester aangeduid.

De Raad van Bestuur wordt verkozen tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering door alle werkende leden.

De volgende Algemene Vergadering vond plaats op 18 maart 2024 om 16u.