Werking

De basis van CommPass zijn de leden, die ofwel individueel, ofwel (sinds 2018) via een “Company membership” kunnen aansluiten. Deze leden worden, na betaling van hun lidgeld, op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de vereniging. Zij krijgen voorrang bij deelname aan alle activiteiten en hebben recht op voordelige voorwaarden.

Binnen deze uitgebreide ledenstructuur is er een beperktere groep van werkende leden. Wie mag werkend lid worden?

 • Elke fysieke persoon die kan aantonen een beroepsactiviteit uit te oefenen of uitgeoefend heeft die in rechtstreeks verband staat met communicatie. De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend. De kandidatuur kan door de Raad van Bestuur worden geweigerd indien minstens de helft van de tegenwoordige en vertegenwoordigde stemmen behaald wordt. Deze beslissing is soeverein en hoeft niet verantwoord te worden. De betaling van de jaarlijkse contributie voor het lopende jaar, samen met de zending aan het adres van de vereniging van de aanvraag tot lidmaatschap, afgeleverd door de Raad van Bestuur, en volledig ingevuld, bevestigen het lidmaatschap.
 • Elke fysieke persoon aangeduid door een aangesloten bedrijf en die toegelaten is tot de procedure voorzien in boven punt.
 • Elke persoon die de vereniging wenst te eren door hem de titel van erelid te verstaffen. Erelid wordt men door de beslissing van de Raad van Bestuur waarbij alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en minstens twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden behaald wordt. Een erelid kan zich niet kandidaat stellen voor de functie van bestuurder.
Raad van Beheer

De Raad van Beheer bestaat uit maximaal twaalf beheerders met een mandaat van 3 jaar, die jaarlijks een Voorzitter, een Vice-Voorzitter en een Secretaris-Penningmeester aanduiden. De Raad van Beheer wordt verkozen tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering uit werkende leden, en door de werkende leden.

Raad van Beheer in 2021

 • Gino Baeck (GroupM) (Voorzitter)
 • Christine Van den Berghe (Lijncom) (Vice-voorzitster)
 • Bernard Scheray (Amplifications) (Penningmeester)
 • Wout Dockx (Mediaman)
 • Jos Van Campenhout (Outsight)
 • Ann Hoerée (Apricity)
 • Max Brouns (E-Frame)
 • Bart Demeulenaere (SBS Belgium)
 • Bernard Cools (Space)
 • Frédéric Jadinon (bpost)
 • Matthias Langenaeker (Publicis Groupe)
 • Anthony O’Donnell (Publicis Groupe)