Werking

De basis van CommPass zijn de leden, die ofwel individueel, ofwel (vanaf 2018) via een “Company membership” kunnen aansluiten. Deze leden worden, na betaling van hun lidgeld, op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de vereniging. Zij krijgen voorrang bij deelname aan alle activiteiten en hebben recht op voordelige voorwaarden.

Binnen deze uitgebreide ledenstructuur is er een beperktere groep van geassocieerde leden. Om geassocieerd lid te worden, moet men ofwel de steun krijgen van twee andere geassocieerde leden, ofwel worden aangeduid door een “Member Company”. In beide gevallen is een erkenning van de Raad van Beheer nodig. Alleen deze geassocieerde leden zijn verkiesbaar voor de Raad van Beheer.

Raad van Beheer

De Raad van Beheer bestaat uit maximaal twaalf beheerders met een mandaat van 3 jaar, die jaarlijks een Voorzitter, een Vice-Voorzitter en een Secretaris-Penningmeester aanduiden.

Raad van Beheer in 2018

 • Wout Dockx (Mediaman) (Voorzitter)
 • Yves De Voeght (Coca-Cola Services) (Vice voorzitter)
 • Bernard Scheray (Amplifications) (Penningmeester)
 • Kathy Vandevelde (Clear Channel)
 • Max Brouns (E-Frame)
 • Emmanuel Denis (Marketing Consultant)
 • Bernard Cools (Space)
 • Frédéric Jadinon (bpost)
 • Pierre Vanderbeck (Consultant)
 • Jos Van Campenhout (Outsight)
 • Anthony O’Donnell (OMD)
 • Gino Baeck (GroupM)

 

De Raad van Beheer wordt verkozen tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering uit “werkende leden”, en door de “werkende leden”. Dit zijn leden die de steun krijgen van twee andere werkende leden en die erkend worden door de Raad van Beheer. Vanaf 2018 zal ook elk “Member Company” een “werkend lid” kunnen afvaardigen, die eveneens moet erkend worden door de Raad van Beheer. Dit tussenschot werd van bij de start in het leven geroepen als bescherming, om de onafhankelijkheid van de vereniging te kunnen bewaren.