Algemene Vergadering

De volgende Algemene Vergadering van CommPass zal LIVE doorgaan maandag 18 maart 2024 van 16u tot 17u.

OPGELET : alleen leden mogen deze AV bijwonen.

U dient u zich voor 15 maart in te schrijven.

De volgende punten staan op de agenda:

– Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Vergadering
– Voorstelling van de balans door de Penningmeester: verslag voor het boekjaar 2022
– Verslag van de activiteiten van CommPass in 2023 en projecten voor 2024
– Goedkeuring van de rekeningen
– Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat
– Ontslagen en/of benoemingen van de bestuurders.
– Verkiezing door de effectieve leden van 6 bestuurders.