Algemene Vergadering

De volgende Algemene Vergadering van CommPass vindt plaats on line op maandag 28 maart 2022 van 12u00 tot 13u00.

OPGELET : alleen leden mogen deze AV bijwonen.

U dient u zich voor 25 maart in te schrijven. Alleen leden zullen de zoom link ontvangen.

De volgende punten staan op de agenda:

– Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Vergadering
– Voorstelling van de balans door de Penningmeester: verslag voor het boekjaar 2021
– Verslag van de activiteiten van CommPass in 2021 en projecten voor 2022
– Goedkeuring van de rekeningen
– Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat
– Ontslagen en/of benoemingen van de bestuurders.
– Vaststelling van geheel nieuwe statuten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aanpassing van artikels 4 en 5 met betrekking tot werkende en toegetreden leden
– Toekennen van volmacht aan Moore voor administratief beheer VZW
– Verkiezing door de effectieve leden van 2 bestuurders. Er is één uittredend en één ontslagnemend bestuurder. Daarnaast stelt zich één werkend lid kandidaat.