Algemene Vergadering

De volgende Algemene Vergadering van CommPass vindt plaats on line op maandag 20 maart 2023 van 12u00 tot 13u00.

OPGELET : alleen leden mogen deze AV bijwonen.

U dient u zich voor 17 maart in te schrijven. Alleen leden zullen de zoom link ontvangen.

De volgende punten staan op de agenda:

– Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Vergadering
– Voorstelling van de balans door de Penningmeester: verslag voor het boekjaar 2022
– Verslag van de activiteiten van CommPass in 2022 en projecten voor 2023
– Goedkeuring van de rekeningen
– Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat
– Ontslagen en/of benoemingen van de bestuurders.
– Verkiezing door de effectieve leden van 5 bestuurders.