Media School: Market Essentials

In deze cyclus worden de ecosystemen binnen de reclamemarkt zorgvuldig uitgelegd.
Het ecosysteem laat zich als volgt beschrijven: er zijn sterke mediamerken nodig om publicitaire boodschappen naar de consument te brengen. Deze mediamerken worden als reclamekanalen vermarkt door interne of externe saleshouses naar de mediabureaus maar ook daarbuiten. De mediabureaus kopen mediaruimte aan maar geven in de eerste plaats onafhankelijk advies over het gebruik van alle mediatypes. En dan zijn er natuurlijk ook nog de adverteerders die in het centrum staan van deze markt – wat zijn hun verwachtingen?

Alle actoren aan bod met hun rol, hun werking en hun soms tegenstrijdige belangen. In die zin mag deze cyclus gezien worden als het logische vervolg van de Media Essentials cyclus.

De lessenreeks wordt gedragen door mensen die met beide voeten in de praktijk staan. Ervaren en gereputeerde professionals beschrijven vanuit hun concrete ervaring de dynamiek van de markt. Het doel van de cursus is om carrièrestarters meer inzichten en verbanden mee te geven in een historisch perspectief, maar ambieert evenzeer een opfrisbeurt te zijn voor professionals die al jaren meedraaien. De opleiding richt tot mensen die beroepshalve met communicatie bezig zijn – ongeacht hun achtergrond – en die op een of andere manier met media trading te maken hebben.

4 live avondsessies in maart, op donderdag van 17u30 tot 20u30.

Kostprijs (excl. BTW) : 700€ voor leden, 900€ voor niet leden.

Gratis voor VIA & UMA leden, behalve catering (enkel geldig indien ze CommPass member zijn).

Programma 2023

9/3   LES 1: HET STANDPUNT VAN DE ADVERTEERDERS
17:30-19:00: Building sustainable and unmissable brands through media – Valérie Morfitis, Global Media Director | Unilever (NL)
Valérie Morfitis zal de basisprincipes delen achter ” Get on the Frontline ” – de filosofie van hoe Unilever marketing doet. Het is een mindset en een blauwdruk om hoe de merken te laten groeien met evidence-based, effectieve en doelgerichte marketing. Daarnaast bekijken we hoe media- en creatieve bureaus en mediapartners het beste kunnen samenwerken om samen duurzame merken op te bouwen.
19:15-20:30: De verwachtingen van de adverteerder – Christine Jean, Head of Marketing & Communications | Corona Direct (FR)
De opbouw van een communicatieplan is niet vanzelfsprekend. Mediabureaus doen strategische en tactische aanbeveleingen, saleshouses hengelen naar hun deel van de reclamekoek en ook het creatieve bureau heeft zijn invloed. Wat verwacht de adverteerder van deze verschillende partners?

16/3  LES 2: MEDIA TRADING & PITCHES
17:30-19:00: De rol van de kopers en de verkopers – Alessandro Papa, Consultant (FR)
In het middenveld tussen adverteerder en media staan de verkoper en de koper van “ruimte”. Wat is hun rol en hoe zal die verder evolueren? Waar lopen hun belangen gelijk en waar zijn ze tegengesteld?
19:15-20:30: Het verloop van het pitch-proces – Claudia Pacitti, Strategy & Insights | GroupM (FR)
Meestal gaat aan de toewijzing van een account een pitch proces vooraf. Daarbij komen zowel de waarde van het strategische partnership als de harde valuta bij de negotiaties aan bod. Deze les is gebaseerd op concrete voorbeelden en case-stories.

23/3  LES 3: DE WAARDE VAN MEDIAMERKEN
17:30-19:00: Mediamerken bouwen – Koenraad Deridder, Managing Director | Dekoder (NL)
Het mediamerk is de hoeksteen van de mediamarkt. En het is in volle evolutie. Hoe worden mediamerken uitgebouwd en hoe worden ze binnen een aanbod of een portfolio gepositioneerd? En wat zijn de uitdagingen voor de toekomst?
19:15-20:30: Tarieven bepalen – Koen Van Rhijn, COO | Outsight (NL)
Er is vraag en aanbod. Er is de waarde van verkochte goed. Er zijn de aandeelhouders. De korte en lange termijn. Hoe bepaalt men het tarief van media. Zijn de media in België te duur?

30/3  LES 4: DATA KNOWLEDGE
17:30-20:30: Data Knowledge – Nicolas Magain, Digital Vision and Intelligence Manager & Bernard Cools, Chief Intelligence Officer | Space (FR)
Deze sessie zal op een synthetische, kritische en toch speelse manier de voornaamste databronnen toelichten die in de marcom- en meer bepaald de mediasector gebruikt worden. We zullen het hebben over off- en online, strategisch en tactisch, waarbij we het belang en de beperkingen van de data zullen onderstrepen, of ze nu “groot” of “klein” zijn. Het gaat hier om het vermogen van elke bron om actieve kennis te creëren.

Certificaat.
Na afloop van de cyclus volgt er een test, die bijdraagt tot de totale score voor het CommPass Certificaat. Om voor het Certificaat in aanmerking te komen moet u minstens 80% van de lessen bijgewoond hebben (er wordt rekening gehouden met gewettigde afwezigheden) en een min. slaagscore van 70% behalen.

Indien het totaal van de inschrijvingen lager ligt dan 8, reserveert CommPass zich het recht om deze jaargang van de Advanced cyclus te annuleren.
De cursus zal gegeven worden afwisselend in het Frans, Nederlands of Engels, naargelang de moedertaal van de spreker, met een streefdoel van taalevenwicht. De aanwezigen kunnen reageren in de taal van hun keuze.

Plaats.
Bluepoint, Reyerslaan, 80 te 1030 Brussel. (View maps)
Betalende parking onder het gebouw.